Zamiana JDG na sp. z o.o. Założyć nową, a może przekształcić lub wnieść firmę aportem. Czym się kierować przy podjęciu decyzji?

zmiana-jdg-na-sp-zoo
Biznes

Zamiana JDG na sp. z o.o. Założyć nową, a może przekształcić lub wnieść firmę aportem. Czym się kierować przy podjęciu decyzji?

Przekształcenie firmy, a pracownicy

W momencie planowanego przekształcenia firmy w spółkę mamy obowiązek poinformować pracowników pisemnie co najmniej na 30 dni  wcześniej o tym fakcie i wpływie takowych zmian na ich sytuację. 

Musimy zawiadomić udzielić informacji o wszelkich konsekwencjach w płacach, przekwalifikowaniu czy świadczeniach socjalnych, mających wpływ na ich sytuację pracowniczą.

O ile nie posiadają oni prawa sprzeciwu, a nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy to mogą w okresie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy rozwiązać swój stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z siedmiodniowym obowiązkiem informacyjnym ze skutkami prawa, przysługującym jakby to pracodawca wypowiedział umowę. 

W momencie dokonania pełnego przekształcenia mamy obowiązek do 7 dni zamknąć działalność w CEIDG, wyrejestrować personel z ZUS i zarejestrować ponownie już w nowym podmiocie. Przy wniesieniu firmy aportem, czyli przekształceniu niepełnym, możemy naszą firmę nadal prowadzić.

Rejestracja spółki w KRS

Po poprawnym zarejestrowaniu spółki w systemie S24, poczekamy od 24 h godzin do maksymalnie 6 miesięcy (tyle czasu prawnie może trwać rejestracja spółki w KRS). W praktyce jest to najczęściej obecnie od 3-7 dni. Zaraz po jej założeniu, które trwa zazwyczaj około 45 minut spółka jest widoczna w KRS i działa jako spółka w organizacji, co w praktyce oznacza, że nie posiada numeru NIP i Regon, ale możemy prowadzić naszą działalność, wystawiając i przyjmując dokumenty bez numeru identyfikacji podatkowej.

Nowa spółka vs. przekształcona działalność dla banku i Kontrahentów

W momencie rejestracji nowej spółki, przerwana zostaje ciągłość prowadzenia działalności. Dla banku stajemy się nowym podmiotem i zanim zdecyduje się udzielić nam finansowania musi upłynąć minimum 12 miesięcy, w praktyce często jest to 18-24m. 

Nie jest to, jednak sytuacja bez wyjścia, ponieważ zobowiązanie w imieniu spółki może zaciągnąć prywatnie członek zarządu już po 3-6m na rzecz spółki, a z rachunkowego punktu widzenia odsetki od takiego kredytu można będzie rozliczyć w kosztach spółki. Jest to, jednak kredyt prywatny i w przypadku chybionej inwestycji i utraty płynności finansowej spółki, odpowiedzialność za spłatę spoczywa na zaciągającym zobowiązanie do wartości prywatnego majątku.

Dokonując wniesienia firmy aportem do nowej spółki w KRS za termin rozpoczęcia działalności, przyjęta zostanie data rejestracji. Rozmawiając, jednak z naszymi dotychczasowymi partnerami, przedkładając akt założycielski spółki wykazujemy, że jest to kontynuacja obecnie prowadzonej działalności poprzez wniesienie dóbr i usług obecnej JGD do nowej spółki z o.o., a tym samym zmiana wiąże się jedynie ze zmianą formy prowadzenia obecnej działalności. 

Łączące nas kontrakty prawdopodobnie będą wymagały jedynie, jednostronicowego aneksu. 

Pełne przekształcenie w spółkę z o.o., dla zarówno banku jak i naszych Partnerów jest optymalnym, jednak dla nas najdroższym rozwiązaniem.

Data rozpoczęcia działalności naszej spółki pokrywa się z datą rejestracji naszej firmy. Utrzymujemy ciągłość, a zmiana jest jedynie formalnością aktualizacji danych do rozliczeń i korespondencji.  

Pozostajemy wiarygodni zarówno w stosunku do kontrahentów jak i klientów, ponieważ pozostawiamy im możliwość weryfikacji w ogólnodostępnych rejestrach jako wieloletniego gracza na rynku, a nie startupu, którego za rok może już nie być. Co w wybranych przypadkach może mieć kluczowe znaczenie, czy potencjalnie zainteresowany zdecyduje się nawiązać z nami korelacje biznesową.